הפודקסטים שלנו

רן ברץ: ״גם בויימאר היה בית משפט חוקתי חזק. זה לא עוזר״

בבית החרושת לרעיונות שעוטף בשנים האחרונות את הימין הישראלי, ד״ר רן ברץ הוא מנוע מרכזי. לצד פורום קהלת, ״אם תרצו״ ועוד גופים חוץ פרלמנטרים, הפך אתר מידה שהקים ברץ לאחד מספקי האג׳נדה המרכזיים של נתניהו בפרט ושל הימין בכלל. כעת הוא חוזה בהתגשמות החזון שהטיף לו שנים, ובקרע שהוא פוער בחברה הישראלית, ולא מהסס לרגע: ״חוקה עוברת אשרור ע״י העם… כאן שני שופטים בישרו על חוקה. זאת כפירה ברצון הרבים״. הרגע המכונן על פי התזה של ברץ, שהפכה ברבות השנים לקונסנזוס בקרב דוברי הימין, ארע ב1992 כאשר אישרה הכנסת את חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו ובכך איפשרה (ביודעין, כטענת נדב או שלא ביודעין, כטענתו) את התערבות בג״צ בחקיקה: ״מחדל נוראי. מיעוט קטן הצליח להעביר מה שהפך להיות חוקה מחייבת״. בשיחה עם נדב פרי הוא משיב לטענות כלפי התוכנית, מתייחס לתקופה שעבד לצד נתניהו ולהשפעה של יאיר נתניהו על קבלת ההחלטות וגם מסביר איך אחרי כל זה הוא לא אוהב את ממשלת הימין הנוכחית ומעדיף הרכב קואליציוני שונה.

חפשו תכניות או פרקים

הפודקסטים שלנו
מי אנחנו
דילוג לתוכן