הפודקסטים שלנו

פרופ׳ אבי שגיא על עקידת יצחק: הטקסט צועק דרשני

פרופ׳ אבי שגיא הוא פילוסוף וחוקר של הפילוסופיה היהודית. ר׳ התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן.

השיחה נסובה סביב עקידת יצחק.

״מנקודת מבט מוסרית אין ספק שעקידת יצחק הוא מעשה פסול, שאפילו המסורת היהודית הזדעזעה ממנו. הביקורת מצויה רבות בספרות חז״ל. למסורת היהודית יש דין ודברים קשים עם סיפור העקידה. הרב קוק בפירושו לעקידה כותב את הקביעות הבאות: מעשה העקידה הוא פסול, כל מעשה העקידה הוא חינוך להכוונה של הפאתוס הדתי״.

״קירקגור מתאר את אברהם כאדם מתלבט, מצוי בניסיון, הוא אומר בעצם שהכרעת אברהם היא הכרעה ספציפית של האיש, המאמין הסטנדרטי נמצא במתחים הללו״.

לאורך השיחה, מנותח סיפור העקידה דרך עמדתם של כותבים שונים: יריב בן אהרון, חנוך לוין ומלכת האמבטיה, הרב סולובייצ׳יק, פרידריך הגל, ישעיהו ליבוביץ ועוד.

חפשו תכניות או פרקים

הפודקסטים שלנו
מי אנחנו
דילוג לתוכן