הפודקסטים שלנו

השיבה אל "מקורות הנילוס" - תפקיד המיניות בכינון הסובייקט האנליטי בראיה עכשווית: הרצאתו של דר' יוסי טריאסט

ההרצאה תבחן את תפקידה של המיניות הפרוידיאנית (בהגדרתה הרחבה כ'אירוס' וכמקור אנרגיה נפשית) בכינון הסובייקט האנליטי. אדון בה ככוח-מניע הפועל מחד גיסא 'להתנחלות' הסובייקט בגוף (על פי מתאר שמתכונתו הקבועה מראש הוצגה ב'שלוש המסות') בתהליך שבאמצעותו הוא מגלה את גופו בעודו יוצר את ייצוגיו ("האני הוא בראש ובראשונה גופני") – ומאידך גיסא, ככוח טרנסצנדנטי הדוחק בסובייקט לחרוג מגבולותיו בדרכו 'לדעת' את האובייקט ומתוך כך גם את עצמו. ההרצאה תנתח כמה מאיכויותיו הדיאלקטיות של מושג המיניות (7 'הדיאלקטיקות' המגדירות את המיניות) ותדגים אותה על צלעותיו של משולש שקודקודיו הם אני-גוף; סובייקט; אובייקט. כמה הרהורים מגדריים, קליניים ופוליטיים (פוליטיקה של רעיונות ולא רק…) יחתמו את ההרצאה ויועלו לדיון משותף.

חפשו תכניות או פרקים

הפודקסטים שלנו
מי אנחנו
דילוג לתוכן