הפודקסטים שלנו

גופניות, סמליות ואתיות – המשמעות המוצפנת בדו-מיניות ובמשולש האדיפאלי: עיון מחודש במושגים נדושים: הרצאתו של פרופ' שמואל ארליך

תסביך אדיפוס שפרויד תאר מהווה אבן פינה בהמשגתו את הנפש האנושית, התפתחותה ובעיותיה. המושג נקלט בתרבות המערבית, נמצא בשימוש רחב והוא מונח שגור בחיי היום-יום. אבל מעטים מודעים לכך שהתסביך האדיפאלי נשען על המשגת יסוד נוספת, הלא היא הדו-מיניות. הצרוף של שתי ההמשגות הללו יוצר עומקים רעיוניים והסברתיים מרחיקי לכת. בהרצאה זו אני משרטט את קווי המיתאר התלת-מימדיים של הדו-מיניות והתסביך האדיפאלי והשלכותיהם ביחס לגוף, לאחר ולעמדה האתית שנובעת מכך.

חפשו תכניות או פרקים

הפודקסטים שלנו
מי אנחנו
דילוג לתוכן